• Our sponsors

Jedanaest prijavljenih posada u Dubrovniku

Na otvaranju treće sezone CRO Melges 24 Cupa u Dubrovniku zasad je prijavljeno jedanaest posada. Listu predvode domaćini iz JK Orsana – Lero, a za pobjednika na jugu Hrvatske konkurencija je žestoka.

Aktualni pobjednik CRO Melges 24 Universitas Nova, europski i hrvatski prvaci Mataran 24 koji dolaze s novim brodom, lanjski pobjednik Panjić, osvajač Dubrovnik CRO Melges 24 Cupa iz 2021. – Karlo Kuret za kormilom Point Onea. Razjaren kao srebrna posada s ovogodišnjeg hrvatskog prvenstva, Joyrunner s Borisom Tomićem. U Corinthian konkurenciji prijavljeno je pet brodova: Tutta Forza, Palmina, Lero, Iggy i Orage.

Kompletna lista prijava dostupna na linku: https://cromelges24.hr/lista-prijava/

Jedrenja u Dubrovniku započinju u subotu.